Nr/Rok Temat Data ogłoszenia

 

Rok 2010

1/2010 Raport półroczny za rok 2010
 31-08-2010
2/2010 Raport za 3 kwartał 2010 roku
 15-11-2010

 

Rok 2011

1/2011 Raport Harper Hygienics za 2010 r.
 21-03-2011
2/2011 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za 2010 r.
 21-03-2011
3/2011 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2011 r.
 13-05-2011
4/2011 Raport półroczny za rok 2011  31-08-2011
5/2011 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q3 2011 r.
 14-11-2011

 

Rok 2012

1/2012 Raport Harper Hygienics S.A. za 2011 r.  16-03-2012
2/2012 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za 2011 r.  16-03-2012
3/2012 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2012 r.
 15-05-2012
4/2012 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2012 r.
 31-08-2012
5/2012 Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2012 r.
 31-08-2012
6/2012 Raport Harper Hygienics za Q3 2012 r.  14-11-2012

 

Rok 2013

1/2013 Raport Harper Hygienics S.A. za 2012 r.  21-03-2013
2/2013 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za 2012 r.  21-03-2013
3/2013 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2013 r. 15-05-2013
4/2013 Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2013 r. 30-08-2013
5/2013 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q3 2013 r. 14-11-2013

 

Rok 2014

1/2014 Raport Harper Hygienics S.A. za 2013 rok 21-03-2014
2/2014 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za 2013 rok 21-03-2014
3/2014 Raport Harper Hygienics za Q1 2014 15-05-2014
4/2014 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2014 15-05-2014
5/2014 Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2014 roku 29-08-2014
6/2014 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q3 2014 roku 14-11-2014

Rok 2015

1/2015 Raport Harper Hygienics S.A. za 2014 rok 20-03-2015
2/2015 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za 2014 rok 20-03-2015
3/2015 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q1 2015 roku 15-05-2015
4/2015 Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2015 roku 31-08-2015
5/2015 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q3 2015 roku 13-11-2015

 

Rok 2016

1/2016 Raport Harper Hygienics za 2015 rok
 20-03-2016
2/2016 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za 2015 rok  20-03-2016
3/2016 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2016  13-05-2016
4/2016 Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2016 roku  31-08-2016
5/2016 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q3 2016 roku  14-11-2016

 

Rok 2017

1/2017 Raport Harper Hygienics za 2016 rok
 07-03-2017
2/2017 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za 2016 rok  07-03-2017
3/2017 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q1 2017 roku  29-05-2017
4/2017 Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2017 roku 29-09-2017
5/2017 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za piersze półrocze 2017 roku 29-09-2017
6/2017 Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za 3Q 2017 roku 23-11-2017