POWRÓT
30.06.2021

DYREKTYWA SUP – NOWE OZNAKOWANIE PRODUKTÓW

Od dnia 3 lipca 2021 roku zgodnie z tzw. Dyrektywą SUP (z ang. Single Use Plastic, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019) na opakowaniach wyrobów higienicznych takich jak podpaski i wkładki higieniczne, tampony czy  chusteczki nawilżane pojawi się poniższe oznakowanie:

 

 

 

Dyrektywa ta, uświadamia konsumenta jak ważnym elementem naszego życia jest odpowiednie postępowanie z odpadami, tak by chronić środowisko przed przedostawaniem się do kanalizacji wyrobów higienicznych nienadających się do spłukiwania. Zlekceważenie tej kwestii, w przyszłości będzie niosło ze sobą konsekwencje, które w sposób znaczący wpłyną na nasze życie.

W Rozporządzeniu wykonawczym KE Nr 2020/2151  do wyżej wymienionej Dyrektywy został określony sposób oznakowania produktów zawierających w składzie tworzywa sztuczne.

Oznakowanie SUP w sposób obrazkowy informuje, gdzie dane produkty nie powinny trafiać po ich zużyciu oraz przedstawia skutki nieprawidłowego pozbywania się tych produktów.

 

 

 

 

Również w sposób słowny podkreśla, że w składzie danego produktu znajduje się tworzywo sztuczne.

 

 

 

 

Istotą tych zmian jest uporanie się z problemem, jakim jest generowanie coraz większych ilości odpadów tworzyw sztucznych oraz przedostawanie się odpadów tworzyw sztucznych do środowiska, w szczególności do środowiska morskiego.

 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami polegającymi na pomiarze zaśmiecenia plaż, „tworzywa sztuczne stanowią 80–85 % odpadów w środowisku morskim w Unii, przy czym artykuły jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych stanowią 50 % całości odpadów w środowisku morskim”. *

W przypadku produktów firmy Harper Hygienics Dyrektywa obejmuje takie kategorie jak chusteczki nawilżane, ściereczki nawilżane, podpaski i wkładki higieniczne.

 

Poniżej przedstawione zostały przykładowe produkty oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym KE 2020/2151  do powyższej  Dyrektywy.

 

 

 

 

 

* Źródło danych: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r., punkt 5 preambuły.