Celem nadrzędnym działalności Harper Hygienics S.A. jest dobry zysk w dobrym stylu.

Naszym zadaniem jest prowadzenie i rozwijanie firmy w sposób gwarantujący sukces rynkowy i wysokie zyski a poprzez to wzrost wartości firmy. Stale dbamy o podnoszenie rentowności firmy, stawiając wyzwania dla naszych pracowników. Praca w Harper Hygienics jest dla osób nieprzeciętnych, które lubią wysoko stawianą poprzeczkę i czerpią satysfakcję z realizacji celów. Dzięki nim Harper Hygienics jest liderem w Polsce we wszystkich kategoriach produktowych, w których oferuje produkty. 

Tworzymy innowacyjne, wysokiej jakości produkty w wygodnej formie. Osiągamy to dzięki znajomości potrzeb i oczekiwań konsumentów oraz możliwościom jakie daje pozycja lidera technologicznego w branży. 

Wysokie zyski realizujemy, pracując jednocześnie, zgodnie z zasadami etyki w biznesie. Zachowanie fair play dotyczy wszystkich aspektów działalności firmy, relacji z klientami, dostawcami, inwestorami i pracownikami. Współpracujemy z klientami zachowując najwyższe standardy obsługi klienta na poziomie zarówno warunków sprzedaży jaki i serwisu.

Wyróżniają nas  standardy, które są kompasem postępowania dla pracowników firmy:

1. Poszukiwanie nieograniczonych możliwości rozwoju,

2.
Współuczestnictwo i współodpowiedzialność,

3. Indywidualna skuteczność i efektywność w działaniu.

Sugerują one właściwy sposób postępowania w sytuacjach biznesowych na co dzień. Dzięki nim pracownicy są świadomi swojej roli w organizacji i znajdują motywację do pokonywania codziennych wyzwań zawodowych. Standardy to czytelne dla wszystkich wskazówki do rozwoju własnych kompetencji i drogowskaz na ścieżce kariery zawodowej. 

Poszukiwanie nieograniczonych możliwości rozwoju wyraża się poprzez:

 • bycie twórczym i inspirującym dla innych,
 • otwartość i odwagę,
 • pro aktywność w działaniu,
 • dzielenie się pomysłami,
 • dostarczanie nieszablonowych rozwiązań,
 • stałe podważanie istniejącego status quo,
 • elastyczność w podejściu do różnorodnych problemów. 
 • tolerancję dla „inteligentnych pomyłek”.

Współuczestnictwo i współodpowiedzialność to dla nas:

 • współpraca oparta na efektywnej i wielokierunkowej komunikacji faktów/skutków w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem wszystkich odbiorców, których może dotyczyć,
 • wychodzenie poza silosy,
 • budowanie współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji,
 • przejmowanie odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą,
 • odpowiedzialne delegowanie uprawnień członkom zespołu,
 • wspieranie i docenianie.

Indywidualna skuteczność i efektywność w działaniu oznacza:

 • spójność deklaracji i działań,
 • odwagę w podejmowaniu decyzji,
 • pozytywne podejście do wyzwań i trudności (uśmiech w standardzie),
 • uczciwość i etyczne podejście,
 • szacunek i należytą uwagę okazywaną każdemu,
 • dążenie do ciągłego rozwoju.