Obecni pracownicy Harper Hygienics to zespół wysokowykwalifikowanych i zaangażowanych w pracę osób, dzięki którym firma osiągnęła pozycję lidera we wszystkich kategoriach produktowych.

Stawiamy na ludzi z wizją, ambitnych, dla których tworzenie wysokiej jakości to prawdziwa pasja. Atmosfera pracy, system szkoleń, a zwłaszcza troska o właściwą motywację pracowników są dla nas bardzo ważne. Stworzone przez nas warunki pracy pozwalają stymulować rozwój pracowników oraz przyciągać zarówno specjalistów, jak i ludzi z niewielkim doświadczeniem, lecz dużym potencjałem.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą pracy, przyślij swój list motywacyjny i curriculum vitae na adres: rekrutacja@harperhygienics.com.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany pracą u nas, nawet gdy nie prowadzimy rekrutacji możesz złożyć ofertę z uzasadnieniem swojej decyzji na adres rekrutacja@harperhygienics.com z dopiskiem "Aplikacja poza ofertami".

Będzie ona rozpatrzona, gdy pojawi się potrzeba rozpoczęcia procesu rekrutacji.

Dziękujemy za zamieszczenie w nadsyłanych aplikacjach klauzuli o ochronie danych osobowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."

Jeśli Twoje kwalifikacje będą odpowiadały naszym wymaganiom, zaprosimy Cię do udziału w procesie rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

UWAGA! Adres rekrutacja@harperhygienics.com jest wykorzystywany jedynie w procesie rekrutacji.