Raport bieżący nr 02/2021
Data sporządzenia 2021-03-02

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Informacja o zawarciu aneksu z Jeronimo Martins Polska S.A. o dodaniu do listy produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży produktu: 287412 Chusteczki DADA Everyday 3x72 szt

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 2 lutego 2021 r. otrzymał oświadczenie woli Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie ("Kontrahent") o zawarciu aneksu do Umowy Sprzedaży z 1 kwietnia 2004 r. („Aneks”). Przedmiotem aneksu jest dodanie do listy produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży produktu: 287412 Chusteczki DADA Everyday 3x72 szt. („Produkt”).

W ocenie Zarządu zawarcie Aneksu z Jeronimo Martins przyczyni się do znaczącego wzrostu obrotów Emitenta w roku 2021 (o około 41 mln zł) z uwagi na oczekiwany duży wolumen zamówień z Jeronimo Martins Polska S.A, co uzasadnia przekazanie powyższej informacji w trybie art. 17 ust. 1 MAR. Treść Aneksu oraz jego warunki realizacji nie odbiegają od umów tego typu zwykle zawieranych przez Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2021-03-02 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2021-03-02Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2021-03-02Andrzej Kowalski Członek Zarządu