Raport bieżący nr 02/2022
Data sporządzenia 2022-05-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Termin przekazywania raportów okresowych przez HARPER HYGIENICS S.A.

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej: Emitent / Spółka), wskazując, iż rok kolejny obrotowy Spółki zgodnie ze Statutem Emitenta rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2022 r. a kończy 31 grudnia 2023 r., podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022:</ br&

  1. Raport roczny za rok obrotowy 2021, trwający od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 – publikacja 29 lipca 2022 r.
  2. Raport półroczny za rok obrotowy 2022, trwający od 1.04.2022 r. do 30.09.2022 – publikacja 30.12.2022 r.


Raporty kwartalne w roku obrotowym 2022:

  1. Za I kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 30.06.2022 r. - publikacja 29.08.2022 r.
  2. Za III kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 31.12.2022 r. - publikacja 28.02.2023 r.
  3. Za IV kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 31.03.2023 r. - publikacja 30.05.2023 r.
  4. Za V kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 30.06.2023 r. - publikacja 29.08.2023 r.
  5. Za VI kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 30.09.2023 r. - publikacja 29.11.2023 r.

.

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2022-05-16 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2022-05-16Andrzej Kowalski Członek Zarządu