Raport bieżący nr 03/2022
Data sporządzenia 2022-06-13

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawarcie umowy licencyjnej i umowy dystrybucyjnej w sprawie dystrybucji produktów Emitenta na Ukrainie

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 r. zawarto z „LLC Harper Hygienics Ukraine” z siedzibą w Kijowie, Ukraina umowę licencyjną upoważniającą ten podmiot do posługiwania się nazwą Harper Hygienics w działalności handlowej na terytorium Ukrainy oraz umowę dystrybucyjną dotyczącą dystrybucji produktów Emitenta na terytorium Ukrainy. Obydwie umowy zostały zawarte na czas oznaczony do dnia 9 czerwca 2023 roku. Ich celem jest zapewnienie dystrybucji i sprzedaży produktów Emitenta na rynku ukraińskim. LLC Harper Hygienics Ukraine z siedzibą w Kijowie nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem i działa jako niezależny dystrybutor.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2022-06-13 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2022-06-13Andrzej Kowalski Członek Zarządu