Raport bieżący nr 4/2021
Data sporządzenia 2021-04-09

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Termin przekazywania raportów okresowych w 2021 r. przez HARPER HYGIENICS S.A.

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej Spółka), wskazując, iż rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2021 r., podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

  • Raport roczny za rok obrotowy 2020, trwający od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 – publikacja 30 lipca 2021 r.
  • Raport półroczny za rok obrotowy 2021, trwający od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 – publikacja 30 grudnia 2021 r.


Raporty kwartalne w roku obrotowym 2021:

  1. Za I kwartał roku obrotowego – publikacja 30 sierpnia 2021 r.
  2. Za III kwartał roku obrotowego – publikacja 28 lutego 2022 r.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2021-04-09 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2021-04-09Andrzej Kowalski Członek Zarządu