Raport bieżący nr 5/2021
Data sporządzenia 2021-04-12

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Tytuł „DOBRA MARKA 2021 – Jakość, Zaufanie, Renoma” w kategorii ściereczki nawilżane oraz artykuły higieniczne

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o zdobyciu przez Spółkę tytułu „DOBRA MARKA 2021 – Jakość, Zaufanie, Renoma” dla marki PRESTO w kategorii ściereczki nawilżane oraz dla marki CLEANIC w kategorii artykuły higieniczne.

Wyróżnienie to przyznawane jest innowacyjnym, rozwojowym i najbardziej rozpoznawalnym markom obecnym na polskim rynku. W ramach Programu już po raz dwunasty zostały przeprowadzone badania mające na celu określenie wartości, aktywności oraz rozpoznawalności poszczególnych brandów. Przedmiotem analiz, dokonanych między innymi na podstawie ogólnodostępnych źródeł, objęte zostały głównie: pozycja rynkowa poszczególnych marek i ich progres, jakość prezentowana przez dany produkt lub usługę oraz stopień zaufania konsumentów i klientów.

Tytuł Dobra Marka - Jakość, Zaufanie, Renoma jest przyznawany przez Dział Badań i Analiz Grupy Media PRess w imieniu Redakcji Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz Redakcji Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej.


Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2021-04-12 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2021-04-12Andrzej Kowalski Członek Zarządu