Raport bieżący nr 6/2021
Data sporządzenia 2021-06-10

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Odstąpienie od umowy z ANDRITZ PERFOJET SAS z siedzibą w Montbonnot (Francja) na zakup linii do produkcji włókniny „Non-woven”

Treść Raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z 21 sierpnia 2020 r. Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że 9 czerwca 2021 r. odstąpiono od umowy z ANDRITZ PERFOJET SAS z siedzibą w Montbonnot (Francja) na zakup linii do produkcji włókniny „Non-woven” oraz na dostawę sprzętu i świadczenie usług związanych z jej uruchomieniem za łączną cenę 2.868.000 EUR.

Zarząd Harper Hygienics S.A., deklaruje że działania strategiczne Spółki w obszarze wytwarzania włókniny „Non-woven” w najbliższych latach koncentrować się będą na realizacji projektów inwestycyjnych i programów strategicznych wraz z SIA iCotton, Łotwa (główny udziałowiec Spółki).


Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2021-06-10 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2021-06-10Andrzej Kowalski Członek Zarządu