Raport bieżący nr 07/2022
Data sporządzenia 2022-09-26

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 23 września 2022 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie ust. 9.17.15 Statutu Emitenta oraz na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 28.09.2022, o godz. 13:00 w Mińsku Mazowieckim (05-300) ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2022-09-26 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2022-09-26Andrzej Kowalski Członek Zarządu