Raport bieżący nr 10/2018 
Data sporządzenia 2018-07-26

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2017

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. "Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017", informuje, iż ulega zmianie data publikacji raportów okresowych. Data publikacji raportu rocznego za rok obrotowy trwający od 1.01.2017 do 31.03.2018 została określona w raporcie bieżącym nr 8/2017 na 27.07.2018 r. Obowiązujący termin publikacji raportu rocznego to 31.07.2018 r. Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 8/2017 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.1).

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-07-26 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu
 2018-07-26 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu