Raport bieżący nr 10/2020
Data sporządzenia 2020-05-20

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Niezależna wycena marek CLEANIC i PRESTO

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. informuje, iż zlecił niezależnemu rzeczoznawcy wykonanie analizy i wyceny wartości marek CLEANIC i PRESTO wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez HARPER HYGIENICS S.A.

Analiza finansowa przyjęta do wyceny wartości obejmuje okres lat 2014-2018 i 3 kwartały 2019 roku. Według niezależnej wyceny wartość rynkowa marki CLEANIC wynosi 52 690 000 PLN a wartość rynkowa marki PRESTO wynosi 47 600 000 PLN.

Wartość z wyceny zostanie odpowiednio, zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, ujęta w raportach finansowych Spółki kończących rok finansowy 2019 (zaczynający się 1 kwietnia 2019 r. a kończący się 31 marca 2020 r.).

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-05-20 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-05-20Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-05-20 Andrzej Kowalski Członek Zarządu