Raport bieżący nr 10/2022
Data sporządzenia 2022-09-28

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjna (dalej „Spółka” ) informuje, że w dnu 28.09.2022r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na trzyletnią łączną kadencję jako Członków Rady Nadzorczej:

  • Pana Maralbek Gabdsattarov, na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Pana Oleksiy Kolesnik, na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Pana Mykhaylo Murashko,
  • Pana Artem Parshutin,
  • Pana Valeri Kulitski.Życiorys oraz oświadczenie nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki

Życiorys Valeri Kulitski

Oświadczenie Valerijs Kulickis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2022-09-28 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2022-09-28Andrzej Kowalski Członek Zarządu