Raport bieżący nr 10/2024
Data sporządzenia 2024-06-27

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2024.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w związku z odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 26.06.2024 roku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.


Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie, zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwu.


Wszelkie dokumenty będące przedmiotem głosowań zostały zamieszczone łącznie z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakładce Spółki „Walne Zgromadzenia” i dostępne są pod adresem https://www.harperhygienics.com/.

Załączniki

  1. 26.06.2024 tresc uchwal final
Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej

 

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2024-06-27 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2024-06-27 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2024-06-27 Alina Grączewska Członek Zarządu