Raport bieżący nr 11/2022
Data sporządzenia 2022-09-28

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 28.09.2022 r.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w związku z odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 28.09.2022 roku niniejszym przekazuje poniższy wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28.09.2022 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna

art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej

Wykaz Akcjonariuszy

 

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2022-09-28 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2022-09-28Andrzej Kowalski Członek Zarządu