Raport bieżący nr 11/2024
Data sporządzenia 2024-07-02

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 26.06.2024 r.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), w związku z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 26.06.2024 r. („walne zgromadzenie”), w załączeniu przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Rzeczony wykaz zawiera określenie liczby głosów przysługujących każdemu z takich Akcjonariuszy z posiadanych akcji, wskazanie ich procentowego udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki

  1. Wykaz akcjonariuszy
Podstawa prawna

art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej

 

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2024-07-02 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2024-07-02 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2024-07-02 Alina Grączewska Członek Zarządu