Raport bieżący nr 12/2020
Data sporządzenia 2020-06-08

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wprowadzenie do sieci Lidl nowego produktu dezynfekującego marki Presto

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. informuje o wprowadzeniu do sieci Lidl nowego produktu dezynfekującego marki Presto. Uniwersalne ściereczki o działaniu biobójczym Presto są przeznaczone do dezynfekcji powierzchni w miejscach użyteczności publicznej i do użytku domowego.

Produkt posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 7466/18 wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W ocenie Zarządu Spółki, wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu marki Presto jest znaczącym krokiem we wdrażaniu przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju, która w bliskiej perspektywie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Informacja o podmiocie



PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-06-08 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-06-08Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-06-08Andrzej Kowalski Członek Zarządu