Raport bieżący nr 12/2022
Data sporządzenia 2022-09-28

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie dotychczasowych członków Zarządu na kolejną kadencję

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjna informuje, że w dnu 28.09.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało dotychczasowy Zarząd w składzie:

  • Dmitrij Kostojanskij – Prezes Zarządu,
  • Andrzej Kowalski- Członek Zarządu
  • Sergejs Binkovskis- Członek Zarząduna kolejną trzyletnią łączną kadencję.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2022-09-28 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2022-09-28Andrzej Kowalski Członek Zarządu