Raport bieżący nr 17/2020
Data sporządzenia 2020-08-04

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uzupełnienie do raportu ESPI nr 12/2020

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w uzupełnieniu do raportu ESPI nr 12/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. dotyczącego wprowadzenia do sieci Lidl nowego produktu dezynfekującego marki Presto informuje, że:

  1. Spółka zawarła z Lidl Sp. z o.o. sp.k. w dniu 1 kwietnia 2020 r. aneks do Umowy Ramowej z dnia 26 marca 2020 r. (okres obowiązywania umowy do 1 września 2021 r. z możliwością przedłużenia na kolejne lata).

  2. Wymieniony aneks z dnia 1 kwietnia 2020 r. określa możliwość wprowadzenia asortymentu do sprzedaży w sieci Lidl, tj.: chusteczki Cleanic Antybacterial 40szt., chusteczki Presto dezynfekujące 48 szt., chusteczki Presto 120 szt. Aneks nie określa wartości kontraktu. Produkt posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 7466/18 wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

  3. Spółka zdecydowała się na publikację raportu w dniu 8 czerwca 2020 r. dopiero po wpłynięciu zamówienia i potwierdzenia kontynuacji zamówień po fazie „testowej”.Szczegółowe warunki przedmiotowej Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W ocenie Zarządu Spółki, wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu marki Presto jest znaczącym krokiem we wdrażaniu przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju, która w bliskiej perspektywie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-08-04 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-08-04Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-08-04Andrzej Kowalski Członek Zarządu