Raport bieżący nr 18/2020
Data sporządzenia 2020-08-04

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uzupełnienie do raportu ESPI nr 14/2020

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w uzupełnieniu do raportu ESPI nr 14/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. dotyczącego Rozpoczęcia współpracy z firmą Musgrave z siedzibą w Irlandii i wprowadzeniu produktów marki Kindii do sprzedaży w sieci Supervalu (Irlandia) informuje, że:

  1. Spółka zawarła bezterminową Umowę Ramową z Musgrave Group (dalej klient) w dniu 30 kwietnia 2020 r.

  2. W dniu 18 maja br. Spółka wysłała testowo 3 (trzy) kontenery do klienta o łącznej wartości ok 40 tysięcy euro. Klient, wg umowy miał prawo dopiero po testowej sprzedaży ocenić towar i podjąć decyzję o trwałej kontynuacji współpracy z Harper Hygienics S.A. Testowy towar dotarł do klienta w dniu 6 czerwca 2020 r.

  3. W dniu 23 czerwca 2020 r. klient złożył kolejne zamówienie (1 (jeden) kontener o wartości ok. 15 tysięcy euro) i tym samym potwierdził pozytywny wynik testowej sprzedaży oraz kontynuację dalszej współpracy.Szczegółowe warunki przedmiotowej Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-08-04 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-08-04Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-08-04Andrzej Kowalski Członek Zarządu