Raport bieżący nr 19/2020
Data sporządzenia 2020-08-21

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawarcie umowy z ANDRITZ PERFOJET SAS z siedzibą w Montbonnot (Francja) na zakup linii do produkcji włókniny „Non-woven”.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu zgody Rady Nadzorczej w dniu 21 sierpnia 2020 r. na podpisanie umowy z ANDRITZ PERFOJET SAS z siedzibą w Montbonnot (Francja) na zakup linii do produkcji włókniny „Non-woven” oraz na dostawę sprzętu i świadczenie usług związanych z jej uruchomieniem za łączną cenę 2.868.000 EUR.

Dostarczenie linii produkcyjnej i rozpoczęcie produkcji planowane jest w czwartym kwartale 2021 r.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zakupywana technologia pozwoli Spółce na produkcję wysokojakościowej włókniny, w tym białej włókniny a także włókniny bawełnianej. Uruchomienie linii do produkcji włókniny w ocenie Zarządu przyczyni się do zwiększenia dochodowości sprzedawanych produktów przez Spółkę.

Powodem podania informacji do wiadomości publicznej, jest fakt, iż w ocenie Zarządu zakup linii produkcyjnej będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-08-21 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-08-21Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-08-21Andrzej Kowalski Członek Zarządu