Raport bieżący nr 21/2020
Data sporządzenia 2020-10-15

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Termin przekazywania raportów okresowych w 2020 r. przez HARPER HYGIENICS S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Emitent) wskazując, iż rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2020 r. podaje do publicznej wiadomości termin przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

Raport kwartalny w roku obrotowym 2020:

1. Za I kwartał roku obrotowego 2020 – publikacja 21 października 2020 r.

Podstawa prawna

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-10-15 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-10-15Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-10-15Andrzej Kowalski Członek Zarządu