Raport bieżący nr 22/2016
Data sporządzenia 2016-09-20

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Kontynuacja zorganizowanego procesu pozyskania inwestora strategicznego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenie MAR – informacje poufne

Treść Raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku oraz nr 13/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku, spółka Harper Hygienics S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu 20 września 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie kontynuowania zorganizowanego procesu ukierunkowanego na pozyskanie dla Spółki inwestora strategicznego („Proces”) wobec sygnałów o zainteresowaniu Spółką. Ewentualne pozyskanie inwestora strategicznego będzie pozytywnym zaangażowaniem dla dalszego rozwoju Emitenta.

Podstawa prawna

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
20-09-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
20-09-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu