Raport bieżący nr 22/2020
Data sporządzenia 2020-10-12

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Emitenta zwołuje na dzień 18.11.2020, na godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Załączniki

Ogłoszenie

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-10-22 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-10-22Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-10-22Andrzej Kowalski Członek Zarządu