Raport bieżący nr 23/2020
Data sporządzenia 2020-10-26

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana adresu siedziby Spółki Harper Hygienics S.A..

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że z dniem 1 listopada 2020 r. ulegnie zmianie adres siedziby Emitenta z dotychczasowego (Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa) na nowy: Aleje Jerozolimskie 96, Equator II, XIII p., 00-807 Warszawa. Dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Adresy e-mail oraz adres strony internetowej Spółki nie uległy zmianie.

Podstawa prawna

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informac je bieżące i okresowe


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-10-26 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-10-26Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-10-26Andrzej Kowalski Członek Zarządu