Raport bieżący nr 24/2020
Data sporządzenia 2020-11-04

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uzupełnienie raportu ESPI 22/2020

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) w uzupełnieniu raportu ESPI nr 22/2020 z dnia 22.10.2020 dotyczącego ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki niniejszym uzupełnia raport nr 22/2020 i publikuje następujące dokumenty:
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
- ocenę sytuacji Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
- ocenę sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
- informację o braku oceny polityki Harper Hygienics S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Pozostała treść raportu bieżącego nr 22/2020 pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Załączniki

Informacja o braku oceny polityki Harper Hygienics S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej.

Ocena sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych.

Ocena sytuacji Harper Hygienics S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-11-04 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-11-04Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-11-04Andrzej Kowalski Członek Zarządu