Raport bieżący nr 27/2020
Data sporządzenia 2020-12-01

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Presto Uniwersalne Ściereczki Dezynfekujące.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. otrzymał od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pozwolenie nr 3128/TP/2020 na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Presto Uniwersalne Ściereczki Dezynfekujące (ściereczki nasączone płynem do dezynfekcji powierzchni w miejscach użyteczności publicznej i w domu, działają bakteriobójczo i wirusobójczo wobec wirusów osłonkowych Vaccinia oraz wirusów Polio, Adeno, Noro). Pozwolenie zachowuje ważność do 180 dni od daty wydania pozwolenia.

Zgodnie z uzasadnieniem powyższej decyzji, pozwolenie zostało wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w związku z zachodzącą potrzebą udostępnienia na rynku lub stosowania produktu biobójczego z przeznaczeniem dezynfekcyjnym na podstawie art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 oraz związanym z tym rosnącym zapotrzebowaniem na środki dezynfekujące i występujące ich niedobory.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-12-01 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-12-01Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-12-01Andrzej Kowalski Członek Zarządu