Raport bieżący nr 3/2020 
Data sporządzenia 2020-02-06

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek Spółki w związku ze scaleniem akcji w stosunku 10:1.

Treść Raportu

Harper Hygienics S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 5 lutego 2020 r. otrzymała informację o podjęciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na wniosek Spółki, uchwały nr 82/2020 w sprawie zawieszenie obrotu akcjami w okresie od 12 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 r. (włącznie).

Uchwała jest zgodna z wnioskiem Spółki, zaś zawieszenie ma na celu umożliwienie przeprowadzenia w depozycie KDPW scalenia akcji Spółki, o czym Spółka informowała uprzednio w raportach bieżących nr 1/2020 oraz 2/2020.

Harmonogram scalenia akcji Spółki przewiduje, że dniem referencyjnym będzie 17 lutego 2020 r., zaś dniem scalenia będzie 24 lutego 2020 r. Scalenie akcji nastąpi w stosunku 10:1.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-02-06 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-02-06Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-02-06 Andrzej Kowalski Członek Zarządu