Raport bieżący nr 3/2023
Data sporządzenia 2023-10-09

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Stanowisko Zarządu Harper Hygienics S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Harper Hygienics S.A. ogłoszonego przez SIA „iCotton” w dniu 25 września 2023 r.

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, ogłoszonego w dniu 25 września 2023 r. przez SIA „iCotton” na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Podstawa prawna

Art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.)

Załączniki
  1. STANOWISKO ZARZĄDU HARPER HYGIENICS Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2023-10-09 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2023-10-09 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu