Raport bieżący nr 36/2017
Data sporządzenia 2017-09-18

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wstępne wyniki finansowe Harper Hygienics S.A. za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść Raportu

Treść raportu w załączniku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Załączniki

Załącznik

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-09-18 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2017-09-18 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu