Raport bieżący nr 39/2017
Data sporządzenia 2017-10-26

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Harper Hygienics S.A. zwołanym na dzień 31.10.2017 r. (przekazana wyłącznie do wiadomości KNF na podst. art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) oraz o spółkach publicznych).

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-10-26 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2017-10-26 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu