Raport bieżący nr 4/2020
Data sporządzenia 2020-02-13

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie scalenia akcji Spółki.

Treść Raportu

Harper Hygienics S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 12 lutego 2020 r. otrzymała informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”), na wniosek Spółki, uchwały nr 88/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił, że:

dzień 17 lutego 2020 r. będzie dniem referencyjnym dla dokonania scalenia akcji Spółki (kod ISIN PLHRPHG00023) dzień 24 lutego 2020 r. będzie dniem scalenia 63.670.000 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 PLN każda w 6.367.000 akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Uchwała jest zgodna z wnioskiem Spółki.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-02-13 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-02-13Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-02-13 Andrzej Kowalski Członek Zarządu