Raport bieżący nr 4/2023
Data sporządzenia 2023-11-08

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada 2023 r. otrzymał zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, od Pana Maralbeka Gabdsattarov oraz SIA „iCotton”.

Zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna

art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Załączniki
  1. Maralbek Gabdsattarov - Zawiadomienie 19 MAR
  2. SIA iCotton - Zawiadomienie 19 MAR
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2023-11-08 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2023-11-08 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu