Raport bieżący nr 5/2023
Data sporządzenia 2023-11-08

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawiadomienie w trybie art. 77h ust. 3 ustawy o ofercie publiczne

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada 2023 r. otrzymał od SIA „iCotton” zawiadomienie złożone na podstawie art. 77h ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) związane z zakończeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta ogłoszonego przez SIA „iCotton” w dniu 25 września 2023 r. na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna

art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.)

Załączniki
  1. SIA iCotton - zawiadomienie art. 77h(3) ustawy o ofercie publicznej
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2023-11-08 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2023-11-08 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu