Raport bieżący nr 7/2020
Data sporządzenia 2020-04-29

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Termin przekazywania raportów okresowych w 2020 r. przez HARPER HYGIENICS S.A.

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej Spółka), wskazując, iż rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2020 r., podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

  • Raport roczny za rok obrotowy 2019, trwający od 1.04.2019 r. do 31.03.2020 – publikacja 30 września 2020 r.
  • Raport półroczny za rok obrotowy 2020, trwający od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 – publikacja 30 grudnia 2020 r.


Raporty kwartalne w roku obrotowym 2020:

  1. Za I kwartał roku obrotowego 2020 – publikacja 28 października 2020 r.
  2. Za III kwartał roku obrotowego 2020 – publikacja 1 marca 2021 r.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-04-29 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-04-29Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-04-29 Andrzej Kowalski Członek Zarządu