Raport bieżący nr 9/2017
Data sporządzenia 2017-02-01

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą zarządzającą

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 19 ust.3 Rozporządzenia MAR informuje, iż otrzymał od Radville Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiotu blisko związanego z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji wykonywanej na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Powiadomienie o transakcji

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-02-01 Robert Neymann Prezes Zarządu
 2017-02-01 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu