Raport bieżący nr 9/2024
Data sporządzenia 2024-06-21

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu


Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie ust. 9.17.15 i 9.17.6 Statutu Emitenta oraz na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 26.06.2024 r. o godz. 11:00 w Mińsku Mazowieckim (05-300) ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34 oraz wyrażeniu zgody.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

 

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2024-06-21 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2024-06-21 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2024-06-21 Alina Grączewska Członek Zarządu