Raport bieżący nr. 01/2010
Data sporządzenia 2010-07-15

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Przystąpienie do systemu ESPI

Podstawa prawna

 Inne uregulowania

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka przystępuje do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

Podstawa prawna:
Regulamin ESPI §11 pkt 1

Załączniki

Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 15-07-2010  Rafał Walendzik  Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu