Raport bieżący nr. 07/2011
Data sporządzenia 2011-01-31

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu


Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) przekazuje wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż oryginały raportów znajdują się w biurze Spółki w Mińsku Mazowiecki przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34. Raporty są także udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.cleanic.pl.

Ponadto, Zarząd Spółki oświadcza, iż niektóre informacje zawarte w raportach mogą być nieaktualne.

Wykaz raportów bieżących oraz wykaz raportów okresowych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Załączniki

 Plik  Opis
 Wykaz raportów bieżących przekazanych

 


Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 31-01-2011  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 31-01-2011  Rafał Walendzik  Dyrektor Sprzedaży / Członek Zarządu