03.09.2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 3 września 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Warszawie, w lokalu doradcy Spółki ds IR, firmy CC Group Sp. z o.o. przy ul. Zielnej 41/43.

Dokumenty związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A.: