07.10.2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h."), a także ustępu 10.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 listopada 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Warszawie, w lokalu doradcy Spółki ds IR, firmy CC Group Sp. z o.o. przy ul. Zielnej 41/43.

Dokumenty związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A.: