17.02.2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021, 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h."), a także ustępu 10.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 marca 2012 roku, na godz.10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu doradcy Spółki ds. IR, firmy CC Group Sp. z o.o., przy ul. Zielnej 41/43.

Dokumenty związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A.: