18.10.2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

 

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”), z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577), dalej „KSH”, a także ustępu 10.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 listopada 2018 r., na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie spółki, przy al. Jerozolimskich 142a.

Dokumenty związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy