19.12.2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

 

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”), z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 stycznia 2018 r., na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Biurze Zarządu Spółki, Al. Jerozolimskie 142A (Budynek West Station I).

Dokumenty związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A.