Înapoi
15.05.2020

Ośrodek Socjoterapeutyczny - podziękowania.

"Bardzo dziękujemy za dar jaki otrzymaliśmy od Państwa firmy dla dzieci z naszego Ośrodka. Przekazane dary bardzo pomogą naszej placówce w prawidłowym funkcjonowaniu. To już po raz kolejny możemy cieszyć się ze wsparcia jakie Państwo nam ofiarują. Nasz Ośrodek utrzymuje się tylko z dotacji Państwowych i ofiarności ludzkich serc takich jak Państwa. Naszym podziękowaniem jest modlitwa dzieci i opiekunów. Bóg zapłać."

List