Scopul principal al activităţii Harper Hygienics S.A. este un profit bun într-un stil bun.

Sarcina noastră este menţinerea şi dezvoltarea companiei într-un mod care să garanteze succesul pe piaţă, profituri mari şi prin aceasta creşterea valorii companiei. În mod constant avem grijă de mărirea rentabilităţii companiei, ridicând cerinţele faţă de angajaţii noştri. Munca În Harper Hygienics este pentru persoane deosebite, cărora le plac cerinţele la nivelul înalt şi care au satisfacţii de atingere a obiectivelor. Datorită acestora Harper Hygienics este un lider în Polonia la toate categoriile de produse pe care le oferă.

Creăm produse inovatoare, de înaltă calitate şi într-o formă convenabilă. Acest lucru îl realizăm datorită cunoaşterii necesităţilor şi aşteptărilor consumatorilor precum şi oportunităţilor oferite de poziţia de lider tehnologic în branşă. 

Profiturile înalte le realizăm, lucrând în acelaşi timp, în conformitate cu principiile eticii în afaceri. Comportamentul fair play se referă la toate aspecte de activitate a companiei, a relaţiilor cu clienţi, furnizori, investitorii şi angajaţi. Colaborăm cu clienţii păstrând cele mai înalte standarde a deservirii clientului, atât la nivelul condiţiilor de vânzare cum şi a service-ului.

Ne disting standardele, care sunt o busolă de conduită pentru angajaţii companiei:

1. Căutarea unor posibilităţilor nelimitate de dezvoltare,

2. Participare şi responsabilitate,

3. Eficacitate şi eficienţă individuală  în activitate.

Ele sugerează abordare corespunzătoare în situaţiile de business de zi cu zi. Datorită lor, angajaţii sunt conştienţi de rolul lor în cadrul organizaţiei şi sunt motivaţi pentru a depăşi provocările profesionale de zi cu zi. Standardele reprezintă indicaţii lizibile pentru dezvoltarea propriilor competenţe şi un indicator pe calea carierei profesionale. 

Căutarea unor posibilităţi nelimitate de dezvoltare se exprimă prin:

 • a fi creativ şi de inspiraţie pentru alţii
 • deschidere şi curaj
 • pro activitatea în acţiune,
 • schimb de idei,
 • furnizare de soluţii originale,
 • constantă subminare a statusului quo existent,
 • flexibilitate în abordarea diferitelor probleme. 
 • toleranţă pentru "greşelile inteligente".

Participarea şi responsabilitatea pentru noi este:

 • cooperarea care se bazează pe o comunicare efectivă şi pe diferite direcţii a faptelor/ efectelor într-un timp real, luând în vedere pe toţi  beneficiarii, la care se referă,
 • ieşirea în afara silozurilor,
 • crearea unei participări la luarea deciziilor,
 • preluarea responsabilităţii pentru deciziile luate de către personalul  de conducere,
 • esponsabilitatea în delegarea drepturilor membrilor echipei,
 • sprijinirea şi aprecierea.

Eficacitate şi eficienţă individuală în activitate înseamnă:

 • coerenţă în declaraţii şi activităţi,
 • curajul în luarea deciziilor,
 • abordare pozitivă a provocărilor şi dificultăţilor (zâmbet ca standard),
 • onestitate şi abordare etică,
 • respect şi atenţie cuvenită fiecăruia,
 • aspiraţie la o dezvoltare continuă.