Raport bieżący nr 14/2019 
Data sporządzenia 2019-10-02

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 30 września 2019 roku

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w związku z odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 września 2019 roku niniejszym przekazuje poniższy wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 30 września 2019 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej

Załączniki

Wykaz akcjonariuszy

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2019-10-02 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2019-10-02Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2019-10-02 Andrzej Kowalski Członek Zarządu