Capitalul social al societăţii  este de 636.700 zloţi şi se împarte în 63.670.000 acţiuni, inclusiv:

  • 51.170.000 acţiuni la purtător (simple) seria A,  cu o valoare nominală de 1 groş fiecare
  • 12.500.000 acţiuni la purtător (simple) seria D,  cu o valoare nominală de 1 groş fiecare

Valoarea nominală a fiecărei acţiuni a Emitentului este de 0,01 zł.

Înregistrări actuale