Vă rugăm să citiţi cu atenţie conţinutul prezentei avertizări. Alegând opţiunea de mai jos „ACCEPT” confirmaţi faptul că aţi citit acest avertisment şi sunteţi de acord cu  restricţiile.

În data de 30 martie 2012 Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară a aprobat prospectul de emisie a societăţii Harper Hygienics Spółka Akcyjna („Societate”), elaborat sub forma unui set de documente care cuprind Documentul de Înregistrare, Documentul Ofertei şi Documentul Rezumat ( "Prospect"), în legătură cu cererea Societăţi de admitere şi introducere până  la 12.500.000 Acţiuni Seria D  precum şi până la 12.500.000 Dreptul la Acţiunile din seria D la tranzacţionare pe piaţa reglementată operată de Bursa de Valori din Varşovia S.A. („Titluri de Valori).

Prospectul ca un întreg a fost pus la dispoziţia opiniei publice în data de 2 aprilie 2012, prin publicarea  pe pagina web a versiunii electronice a Prospectului în conformitate cu art. 45 cu privire la art. 47 alin. 1 pct. 3 din data de 29 iulie 2005 cu privire la ofertă şi condiţiile de introducere a instrumentelor financiare în rotaţia organizată şi cu privire la societăţile publice (M. O. din  2009, Nr. 184, poz. 1539 cu modificările), numai că Documentul de Înregistrare a fost publicat în forma prezentată mai jos la data de 21 martie 2012

Prospectul este unicul document cu forţă juridică care conţine informaţii despre Societate şi Titlurile de Valori. Investitorii ar trebui cu atenţie să ia cunoştinţă cu conţinutul întregului Prospect, şi în special cu riscurile legate de investiţia în Titlurile de valori  cuprinse în capitolele „Factori de risc”. Prospectul nu poate fi tratat ca propoziţie sau oferta cumpărării acestor Titluri de Valori. Pe baza Prospectului nu s-a realizat emisia şi nu a fost publicată oferta Titlurilor de Valori nici pe teritoriul Republicii Polone şi nici în afara graniţelor. Toate deciziile legate de investiţie şi care se referă la  cumpărarea Titlurilor de Valori ar trebui să fie luate pe baza analizei întregului conţinut al Prospectului.

Informaţiile amplasate pe această pagină nu sunt destinate pentru a fi publicate sau distribuite în afara graniţelor Republici Polone.

Nici Prospectul şi nici Titlurile de Valori pe care le cuprinde să nu fie obiectul înregistrării, aprobării sau notificării în oricare altă ţară în afara Republicii Polone (mai ales în tribul care reiese din prescripţiile Directivei 2003/71/CE Parlamentului European şi Consiliului din data de 4 noiembrie 2003 legat de prospectul de emisie publicat în legătură cu oferta publică  sau la admiterea titlurilor de valori spre tranzacţionare, sau prescripţiile Legii din America  legate de titlurile de valori din data de 1933, cu modificările ulterioare). Titlurile de Valori cuprinse de Prospect nu pot fi oferite sau vândute în afara graniţelor Republicii Polone (precum şi în alte ţări ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii de Nord, Canada precum şi Japonia), cu excepţia cazului în care în această ţară o asemenea ofertă sau vânzare ar putea fi deja efectuată în conformitate cu legea, fără a fi necesar să se îndeplinească orice alte condiţii legale suplimentare.

Fiecare investitor care are domiciliu sau sediu în afara graniţei Republici Polone ar trebui să ia la cunoştinţă cu prescripţiile legii polone sau a altor ţări care ar putea să le aplice în momentul investiţiei în Titlurile de Valori.

Accept